Заявки на подключение

Поквартальная информация о количестве поданных заявок.
Квартал/ год Подано Исполнено Отклонено Причина отказа Резерв мощности Гкал/ч
 I/2020  0  0  0        14.56
 II/2020  0  0  0        14.56
 III/2020  0  0  0        14.56
 IV/2020  0  0  0        14.56